Zkoušky odborné způsobilosti v PK : "strážný" a "detektiv koncipient"


Archiv článků

10.08.2019 00:00

Zkoušky Odborné způsobilosti v Profesních kvalifikacích - termíny zkoušek

  Zkoušky odborné způsobilosti PK "strážný"    ZKOUŠKY v odborné způsobilosti v  2019 28. 8. 2019 v 09.00  Ostrava místo:  Ostrava - Muglinov, ul. Bohumínská, zasedací místnost společnosti MINOS-IMS, s.r.o. Uvedený termíny organizuje autorizovaná právnická osoba...

—————

01.10.2015 00:00

Příprava a realizace zkoušek OZ "strážný a "detektiv koncipient"

 Proč je nutná profesní kvalifikace „strážný“ a „detektiv koncipient“??  Novela živnostenského zákona a na ni navazující předpisy nově definovala kvalifikační požadavky pro výkon činností ostraha majetku a osob a služby soukromého detektiva.  Minimálním kvalifikačním předpokladem pro...

—————

20.01.2014 15:47

Důležité formuláře a odkazy

  Odkazy na studijní materiály:   Ministerstvo vnitra ČR - Rady a služby Národní kvalifikace - Detektiv koncipient Národní kvalifikace - Strážný Zákony a výhlášky: Zákon č. 179-2006 Sb..rtf (775,8 kB) Vyhláška č. 208-2007 Sb. novelizovaná.doc (2 MB)   Formuláře: Potvrzení o...

—————

16.01.2014 08:00

Co musím udělat, rozhodnu-li se vykonat zkoušku?

    Podání přihlášky a informace pro uchazeče o zkoušku: „STRÁŽNÝ“ -- kód profesní kvalifikace (PK): 68-008-E „DETEKTIV  KONCIPIENT"  -- kód profesní kvalifikace (PK): 68-009-M   Aby jste řádně splnili podmínku odborné způsobilosti pro získání koncesní...

—————

15.01.2014 15:22

Co je nutné udělat před samotnou zkouškou z odborné způsobilosti "strážný" a "detektiv koncipient" ??

            https://www.narodnikvalifikace.cz/https://www.narodnikvalifikace.cz/                    „STRÁŽNÝ“   -- kód profesní...

—————

14.01.2014 06:54

Informace pro uchazeče o zkoušky odborné způsobilosti:

   Odborná způsobilost v profesní kvalifikaci "STRAŽNÝ" a "DETEKTIV KONCIPIENT": Soubor legislativních norem upravujících podnikání v oboru: • Zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání • Zákon č. 274/2008 Sb.,...

—————