Zkoušky odborné způsobilosti v PK : "strážný" a "detektiv koncipient"


Příprava a realizace zkoušek OZ "strážný a "detektiv koncipient"

01.10.2015 00:00

 Proč je nutná profesní kvalifikace „strážný“ a „detektiv koncipient“??

 Novela živnostenského zákona a na ni navazující předpisy nově definovala kvalifikační požadavky pro výkon činností ostraha majetku a osob a služby soukromého detektiva.

 Minimálním kvalifikačním předpokladem pro podnikatele i jeho zaměstnance pro výkon jmenovaných činností je složení zkoušky odborné způsobilosti v profesní kvalifikaci

„strážný“ a „detektiv koncipient“.

 Nově vznikající podnikatelské subjekty musí podmínky odborné způsobilosti splňovat již při svém vzniku. Podnikatelé, kteří již koncesi vlastní, museli splnění kvalifikačních podmínek doložit živnostenským úřadům do 31.7.2012.

 Zkušenosti našich zkušebních komisařů (autorizovaných osob) ze zkoušek odborné způsobilosti ukazují, že bez patřičné teoretické a praktické přípravy na tyto zkoušky jsou její účastníci velmi často neúspěšní a musí opakovaně  investovat vlastní čas a peníze, aby u zkoušek uspěli znovu. Častými příčinami neúspěchu jsou také strach, stres a nervozita, používání nesprávné terminologie a výrazů.

 Tým našich zkušených lektorů pro Vás připravil vzdělávací příručku, která Vám má pomoci při přípravě na zkoušky odborné způsobilosti


 


 

 

—————

Zpět